Звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік

 

Пояснювальна записка

 

                 до звіту про виконання районного бюджету за  2011 рік

 

Районний бюджет на 2011 рік (з урахуванням змін) затверджено по доходах у сумі 77 502,1 тис. гривень, з них: загальний фонд – 75 435,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 066,2 тис. гривень; видатках – у сумі 78 266,4 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 76 056,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 210,1 тис. гривень; кредитуванню – 11,6 тис. гривень (спеціальний фонд ).

         Фактично за цей період до бюджету надійшло 78 940,5 тис. гривень, з них до загального фонду – 76 043,6 тис. гривень (100,8 відсотка до затверджених обсягів), спеціального – 2 896,9 тис. гривень. (140,2 відсотка річного плану).

 

З державного бюджету одержано:

-                     дотації вирівнювання – 39 985,0 тис. гривень (100 відсотків);

-                     додаткові дотації – 1 626,7 тис. гривень (100 відсотків).

         З обласного бюджету одержано:

-                     іншої дотації на формування  резервного фонду та заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, а також заходи,  пов'язані із запобіганням  виникненню таких  ситуацій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення  її можливих наслідків у сумі  169,7 тис. грн.  (100 відсотків до затверджених обсягів на 2011 рік);

-                     субвенцій – 25 068,8 тис. гривень (99,6 відсотка).

Коштів, що надходять до районного бюджету з селищного та сільських бюджетів надійшло 213,7 тис. гривень (97,5 відсотка)

 

Закріплених та власних доходів отримано 8 779,8 тис. гривень, що складає 108,8 відсотка до затверджених обсягів на 2011 рік, понад план надійшло 709,2 тис. гривень. Це на 348,0 тис. грн. (4,1 відсотки) більше, ніж за 2010 рік.

Податку на доходи фізичних осіб (крім фіксованого податку на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю), який займає 97,3 відсотків у загальній сумі власних і закріплених доходів, надійшло 8 546,3 тис. гривень,   або 108,7 відсотка   до   затвердженого    показника.      У порівнянні з відповідним періодом минулого року цього податку надійшло на 1 186,6 тис. гривень, або на 16,1 відсотка більше.

Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців склали 6,4 тис. гривень (123,6 %).

Вищенаведені джерела доходів зараховувались до доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (доходів І кошика), їх отримано 8 552,7 тис. гривень, або 108,8 відсотка до плану.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 227,1 тис. гривень, або 110,3 відсотка до затвердженого річного плану. Джерелами наповнення доходів другого кошика є фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (15,1 тис. гривень), податок на прибуток підприємств комунальної власності (100,6 тис. гривень), плата за оренду майнових комплексів та іншого майна комунальної власності (71,0 тис. гривень), адміністративні штрафи (17,8 тис. гривень), інші надходження (22,6 тис. гривень – повернуті бюджетними установами невикористані кошти за минулий рік та за наслідками проведених перевірок контролюючих органів).

 

До спеціального фонду районного бюджету отримано:

Власних надходжень бюджетних установ – 1 919,3 тис. гривень (189,7% до затвердженого плану на рік), до цільових фондів надійшло 24,0 тис. гривень

Іншої субвенції з обласного бюджету з цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету (відповідно до угоди, укладеної в 2010 році Сумською обласною державною адміністрацією з ВАТ «Укрнафта» щодо участі в розвитку регіону) в сумі 410,6 тис. гривень.

 

Іншої субвенції з міського бюджету міста Суми (згідно угоди з Великобобрицькою сільською радою про соціально – економічний розвиток) до зведеного бюджету надійшло 600,0 тис. грн. з яких 200,0 тис. грн. до загального фонду і 400,0 тис. гривень до спеціального.

 

Видатки районного бюджету склали 78 490,2 тис. гривень, або 100,3 відсотка до затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 75 520,2 тис. гривень (99,3 відсотки затвердженого на рік плану), спеціальний – 2 970,0  тис. гривень (134,4 відсотка). В порівнянні з 2010 роком обсяг видатків районного бюджету зріс на 6,3 відсотків або 4 661,6 тис. грн., з яких по загальному фонду збільшився  на 5 918,3 тис. грн., а по спеціальному -  зменшився на 1 456,7 тис. гривень.

У звітному періоді найбільший обсяг видатків по загальному фонду здійснено по відділу  освіти районної державної адміністрації -  28 083,8 тис. грн. , що     на 1 218,2 тис.  грн. або  4,3 % більше проти минулого  року. У складі цих видатків  - видатки на  утримання ДЮСШ – 419,5 тис. грн., допомога  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у звітному році виповнилось 18 років – 22,3 тис. грн., виплата  стипендій обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад на суму 8,4 тис. грн., видатки на заходи з оздоровлення  та відпочинку дітей -  154,2 тис. грн. та  видатки на утримання освітніх установ .       

Районною лікарнею використано бюджетних коштів у сумі 14 059,7 тис. грн., що більше проти 2010 року на  2 560,6 тис. грн. 18,2 % . Значне зростання обсягу видатків пов’язане з тим, що у звітному році фінансування всіх установ охорони здоров’я здійснюється з районного бюджету. За навчання студентів-медиків в рамках  районної комплексної програми ”Здоров’я нації”  використано кошти у сумі  13,7 тис. грн.,

Касові видатки  загального фонду по відділу   культури   і туризму  склали  2 048,5 тис. грн., спеціального – 148,2 тис. грн..  Крім фінансування установ культури  здійснювались видатки на проведення  мистецьких заходів на суму 50,1 тис. грн.

           Видатки  соціального захисту та соціального забезпечення склали 26 963,4 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету  державної допомоги  сім'ям з дітьми надано 19 793,0 тис. грн., відшкодовано понесених витрат по пільгах ветеранам війни та праці – 2 365,5 тис. грн., пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 119,9 тис. грн., пільгове перевезення  - 328,4 тис. грн., пільги багатодітним сім'ям – 184,8  тис. грн., пільги за професійною ознакою – 506,2 тис. грн., по субсидіях населенню – 977,7 тис. грн., соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 111,3 тис. грн. На утримання територіального центру  спрямовано 1 806,5 тис. грн.

          Крім того, на утримання органів місцевого самоврядування  (районна рада) використано 524,4 тис. грн.,  проведення заходів з фізичної культури  -  18,0 тис. грн., надання фінансової підтримки  ветеранській організації – 12,0 тис. грн. На підтримку малого і середнього підприємництва спрямовано 7,0 тис. грн. , фінансову підтримку районній редакції радіомовлення – 2,0 тис. грн., на виконання   ”Районної  програми  інформатизації Краснопільського району” – 2,7 тис. грн.

           Сільським та селищним бюджетам перераховано дотацію  вирівнювання у сумі   3 274,9 тис. грн.,  дотацію на забезпечення виплат , пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери у сумі 164,8 тис. грн., надана субвенція на утримання об’єктів спільного користування    міському бюджету м. Суми на утримання рятувально-водолазної служби  у сумі 22,0 тис. грн.

         Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у сумі 54,8 тис. грн. надана  обласному бюджету  на  обслуговування дітей – інвалідів в Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів.

         Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що  не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,  передана сільським та селищним бюджетам на виконання обласної програми "Сільська криниця" на 2008-2015 роки у сумі 50,0 тис. грн.

          На збереження середньої  заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень  за рахунок субвенції з державного бюджету надано Запсільській та Осоївській сільським радам кошти у сумі 28,5 тис. грн.

Бюджету Великобобрицької сільської ради передано субвенцію, яка надійшла з міського бюджету м. Суми : 200,0 тис. грн. – загальний фонд,  400,0 тис. грн. – спеціальний.

 У 2011 році із загального  обсягу видатків  на утримання бюджетної сфери на захищені видатки (заробітну плату, медикаменти, продукти харчування, енергоносії, поточні трансферти населенню та іншим бюджетам) спрямовано 73,5 млн. грн., або 97,3 відсотків всіх видатків.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована у сумі 38 613,9 тис. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 5 466,9 тис. грн. (16,5 %). Питома вага  її у видатках бюджетних установ склала  від 70,9 відсотків по  установах культури до 97,6  відсотків - по територіальному центру.

За використані енергоносії та комунальні послуги проведено розрахунків на суму  5 069,2 тис. грн., що на 18,0 відсотків більше проти попереднього року.  На інші захищені статті: продукти харчування і медикаменти використано відповідно 672,4 та 591,5 тис. грн.

 

По спеціальному фонду здійснено видатків на суму 2 970,0 тис. грн., з яких 55,4 тис. грн.  - за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги на капремонт ), 400,0 тис. грн. –  інші субвенції Великобобцькій сільській раді , 168,0 тис. грн. – капітальне будівництво (благоустрій Краснопільської ЗОШ та установка вузла обліку газу  Ряснянської ЗОШ)  і 2 346,6 тис. грн. -   видатки бюджетних установ , у тому числі відділу освіти, включаючи ДЮСШ  – 1 300,4 тис. грн., територіального центру – 52,1 тис. грн., відділу культури і туризму - 148,2 тис. грн., районної лікарні – 834,4 тис. грн., заходи по виконанню ”Районної  програми  інформатизації Краснопільського району” – 11,5 тис. грн.   

 

У звітному періоді  з районного бюджету за рахунок коштів загального і спеціального фондів на фінансування 17 регіональних програм   використано – 2 034,5 тис. гривень (96,4 відсотка до планових призначень).  Найбільші кошти виділені на:

районну комплексну програму „Здоров’я нації” на 2003-2011 роки –         1 539,2 тис. гривень;

програму "Оздоровлення та відпочинку  дітей  на 2011 рік" – 186,4 тис. гривень;

програму  „Освіта Краснопільщини  на 2007 – 2011 роки” – 48,0 тис. гривень;

програму  «Підтримки осіб  з обмеженими фізичними можливостями на   2008 – 2011 роки» – 97,6 тис. гривень;

Резервний фонд районного бюджету протягом 2011 року не використовувався.

          У звітному році на виконання програми “Власний дім”  було надано кредитів регіональному фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості для надання державних пільгових довгострокових кредитів сільським індивідуальним забудовникам  на суму 11,6 тис. грн.  зі  спеціального фонду  бюджету, з них  за рахунок повернення у 2011 році  коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників у минулі роки  - 11,6 тис. грн.

 

Дебіторська заборгованість бюджетних установ району, що утримуються за рахунок коштів загального фонду, станом на 01.01.2012 року  становить 2,5 тис.грн. що менше на 1,3 тис.грн. в порівнянні з результатом 9 місяців та на 1,3 тис.грн. більше в порівнянні з початком року.

Вся заборгованість по пільгах та субсидіях з державного бюджету, що виникла в результаті перерахунку.

 

Кредиторська заборгованість бюджетних установ районного бюджету  станом на 01.01.2012р. становить 1837,8 тис.грн., що більше на 507,1 тис.грн. в порівнянні з початком жовтня та на 1401,4 тис.грн. в порівнянні з початком 2011 року.

В тому числі заборгованість по субсидіях і поточних трансфертах з державного бюджету становить 1830,4 тис.грн.  Заборгованість по поточних видатках за медикаменти становить 7,4 тис.грн. і виникла вона по причині не проведення платежів держказначейством.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 34,9 тис.грн., в тому числі 27,0 тис.грн. – за поточними видатками та 7,9 тис.грн. – за капітальними видатками.

 

 

Начальник

фінансового управління                                                        Л.П. Чехунова

 


Календар

«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Посилання 
 
    Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання