Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року

Пояснювальна записка

до звіту про виконання районного бюджету

Краснопільського району

за І півріччя 2012 року.

 

Районний бюджет на 2012 рік (з урахуванням змін) затверджено по доходах у сумі 93 499,9 тис. гривень, з них: загальний фонд – 91 253,2 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 246,7 тис. гривень; видатках – у сумі 93 965,1 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 91 626,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 338,8 тис. гривень; кредитуванню – 9,4 тис. гривень (спеціальний фонд ).

Фактично за цей період до бюджету надійшло 47 394,1 тис. гривень, з них до загального фонду – 45 129,0 тис. гривень (49,5 відсотка до затверджених обсягів), спеціального – 2 265,1 тис. гривень. (100,8 відсотка річного плану).

 

З державного бюджету одержано:

дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету – 23 756,0 тис. грн. (48,3%);

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41,1 тис. грн. (23,8%);

додаткової дотації на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 63,4 тис. грн. (14,3%),

додаткової дотації на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 17,6 тис. грн. (24,7%),

субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям – 10 930,4 тис. грн. (49,0 %);

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 4 623,1 тис. грн. (92,0%);

субвенції на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законом пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 174,9 тис. грн. (21,2%);

субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 9,3 тис. грн. (1,3%);

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 365,2 тис. грн. (42,8%);

субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 248,6тис. грн. (45,5%).

 

З обласного бюджету до загального фонду одержано:

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 42,0 тис. грн. (29,6%);

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 2,5 тис. грн. (52,1%).

 

З міського бюджету м. Суми одержано:

іншої субвенції в сумі 460,0 тис. грн. (46,9% до річного плану) згідно укладеної соціально-економічної угоди, в тому числі 420,0 тис. грн. (54,7%) до загального фонду та 40,0 тис. грн. (18,9%) до спеціального фонду.

 

З бюджетів сільських, селищних рад одержано:

коштів, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів – 70,4 тис. грн. (32,3%);

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 40,6 тис. грн. (32,7%) на поліпшення медичного обслуговування членів територіальних громад та фінансове забезпечення сільських закладів охорони здоров’я;

іншої субвенції в сумі 67,9 тис. грн. (100% до річного плану) до районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд).

 

Власних та закріплених доходів до загального фонду надійшло 4 495,5 тис. грн., що складає 47,8% до планових річних показників.

Податку з доходів фізичних осіб - основного джерела наповнення доходів районного бюджету надійшло 4 360,9 тис. грн., що складає 47,0% до планових показників. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку збільшилися на 724,5 тис. грн., або на 19,9%.

До спеціального фонду надійшло 1 886,9 тис. грн., що складає 177,0% від затвердженого обсягу це власні надходження бюджетних установ.

 

Видатки загального фонду районного бюджету за 6 місяців 2012 року склали 46 966,7 тис. грн., або 51,3 % до затверджених бюджетних призначень.

На соціально-культурну сферу направлено 43 994,0 тис. грн., питома вага яких в загальних видатках складає 93,7 % , в тому числі:

на освіту – 17 124,5 тис. грн., або 50,7 % до затверджених планових показників;

на охорону здоров'я – 8 274,6 тис. грн., або 49,6 %;

на культуру – 1 301,2 тис. грн., або 49,2 %;

на фізичну культуру і спорт - 270,7 тис. грн., або 62,4 % .

Видатки соціального захисту та соціального забезпечення склали 16 905,8 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету державної допомоги сім'ям з дітьми надано 10 930,4 тис. грн., або 49,9 % до затверджених бюджетних призначень, відшкодовано витрат по пільгах ветеранам війни та праці – 2144,1 тис. грн., або 77,8 %, пільги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи – 109,1 тис. грн., або 57,4 %, пільгове перевезення - 117,2 тис. грн., або 20,2 %, пільги багатодітним сім'ям – 669,8 тис. грн., або 93,4 %, по субсидіях населенню – 1 797,0 тис. грн., або 81,9 %, соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 44,7 тис. грн., або 19,3 % , заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 98,1 тис. грн. (51,6%) та інші заклади та заходи в галузі соціальної політики 1099,9 тис. грн., або 54,9 %. Видатки на утримання районної ради склали 268,4 тис. грн., що складає 46 відсотків до затвердженого на рік обсягу.

У розрізі статей економічної класифікації видатки склали:

енергоносії – 3 964,4 тис. грн., або 61,2 % до річних планових показників;

медикаменти - 127,1 тис. грн. грн., або 31,9 %;

харчування – 295,5 тис. грн., або 41,0 %.

На заробітну плату та нарахування в звітному періоді направлено 22 934,1 тис. грн., що становить 54,9 % від загальних видатків.

У звітному періоді з районного бюджету сільським, селищним радам надано дотації вирівнювання у сумі 2 256,6 тис. грн., або 50,1 % до затвердженої на рік суми. Субвенція на утримання об’єктів спільного користування міському бюджету м. Суми на утримання рятувально-водолазної служби склала 12,8 тис. грн. Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у сумі 14,9 тис. грн. надана обласному бюджету на обслуговування дітей – інвалідів в Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів.

Бюджету Великобобрицької сільської ради передано субвенцію, яка надійшла з міського бюджету м. Суми згідно соціально-економічної угоди у сумі 420,0 тис. грн. (загальний фонд).

У звітному періоді з районного бюджету за рахунок коштів загального і спеціального фондів на фінансування 21 регіональних програм використано – 261,1 тис. гривень (29,5 відсотка до планових призначень). Найбільші кошти виділені на:

програму "Цукровий діабет" на 2011-2013 роки - 12,9 тис. грн.;

програму "Оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 рік" – 98,1 тис. гривень;

програму охорони навколишнього природного середовища Краснопільського району до 2015 року” – 69,7 тис. гривень;

програму Підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009 – 2015 роки – 43,7 тис. гривень;

 

Резервний фонд районного бюджету у січні – червні 2012 року не використовувався.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду районного бюджету, станом на 1 липня 2012 року обліковується у сумі 107,2 тис. грн., що більше у порівнянні з початком року на 104,7 тис.грн. В тому числі 93,2 тис.грн. – заборгованість по пільгах, яка виникла в результаті перерахунку, 14,0 тис.грн. – заборгованість по енергоносіях .

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджетних установ обліковується в сумі 1076,1 тис. гривень, що менше в порівнянні з початком року на 651,1 тис. грн. У загальній сумі заборгованість по субсидіях та поточних трансфертах склала 841,9 тис. грн., яка виникла в зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету. Заборгованість по енергоносіях – 69,1 тис. грн. по відділу освіти (за водопостачання 1,2 тис. грн., за електроенергію 25,1 тис. грн., за тверде паливо 42,8 тис. грн.). За видатками на відрядження заборгованість становить 6,7 тис.грн. По оплаті за товари та послуги – 158,4 тис. грн., в тому числі придбання товарів – 5,7 тис. грн., медикаменти – 2,2 тис. грн., за продукти харчування – 90,1 тис. грн., за оплату послуг - 60,4 тис. грн. Заборгованість за поточними видатками виникла через обмеження проведень перерахувань з єдиного казначейського рахунку. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки бюджетних установ, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали 1 568,9 тис. грн., з них направлено на заробітну плату і нарахування 177,9 тис. грн., на медикаменти – 40,5 тис. грн., харчування - 309,2 тис. грн., енергоносії – 64,1 тисяч гривень.

 

 

Заступник начальника

фінансового управління                                                                                              В.В. Лютенко

 

 


Календар

«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Посилання 
 
    Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання